چرا اینجاییم؟

www.nokeghole.com

ما اینجاییم تا همراه شما باشیم در مسیر رسیدن به نوک قله های موفقیت!

💡 تصور کنید در دنیایی زندگی میکنیم که هر آدم تبدیل به یه ماشین شده یه ماشین با باک سوراخ که حتی اونی که بنزین سوپر هم میریزه توی باکش بازم نشتی داره و بدون سوخت باقی میمونه توی همچین شرایطی چه اتفاقی میوفته موجوداتی که برای بقا به دزدی رو میارن این قصه ی دنیای امروز و آدمای امروزیه کسانی که برای یکم حال خوب به هر چیزی از جمله انواع مسکن ها الکل و مخدرها و بدتر از اون انرژی دزدی و بازی های روانی متوسل میشن…


شما کجای این دنیایین ؟ جز کدوم دسته این ؟ انرژی خوارین یا انرژی دزد ؟


اگه میخواهین خلاف جریان آب حرکت کنید و تبدیل به یک آدم متکی به نفس باشید و خودتون منبع بی پایان انرژی باشید باید به سرچشمه وصل بشید و برای اتصال باید در وهله ی اول آگاهی و بصیرتتون رو بالا ببرید میپرسی چطوری؟


ما اینجاییم تا با دادن اطلاعات و آگاهی روانشناختی و علمی در زمینه های مختلف به درونتون سفر کنید و تبدیل بشید به بهترین خودتون …

هـی هـی هـی!! خودتو داری با کی مقایسه میکنی؟ تو فقط حق داری خودتو با دیروزت مقایسه کنی!
تو همون چیزی هستی که انجامش میدی نه اون چیزی که راجبش حرف میزنی!
اگر فکر می کنید آموزش دیدن گران است، نادانی را امتحان کنید!
وقتی بهت میگن دیونه یادت باشه ایده های فوق العاده از ذهن های معمولی نمیاد!
ترجیح میدم تلاش کنم و شکست بخورم تا بشینم و منتظر بمونم!
سختی هایی که کشیدی رو فراموش نکن اون ها بخشی از سخنرانی پیروزیت میشن!